Vergaderingen 

De ouderraad vergadert ongeveer maandelijks (zo'n 8 vergaderingen per jaar). Naast de leden van de ouderraad zijn hierbij ook de directie en 1 of 2 vertegenwoordigers van het lerarenkorps aanwezig. De agenda wordt op voorhand samengesteld afhankelijk van hetgeen er op dat moment leeft (vragen  i.v.m. veiligheid, hygiëne, praktische afspraken...). Onderwerpen kunnen zowel door ouders, directie als leerkrachten worden voorgesteld. Daarnaast behandelt de ouderraad de voorbereiding van de verschillende jaaractiviteiten en worden voorbije activiteiten geëvalueerd. 

De agenda's en verslagen van de voorbije vergaderingen worden ook online gepubliceerd.